За нас

Стремежът ни е да предоставим висок стандарт на медицинско обслужване и профилактика на здравето на домашните ви любимци и всички животни, нуждаещи се от грижа. В центъра на работата на ни е пациента и грижата за  неговото здраве, с акцент върху профилактиката и  щадящото отношение към всяко животно.

Приоритет в работата ни са:

  • Правилното и здравословно хранене на животните;
  • Редовни паразитологични изследвания и протекция;
  • Ранна диагностика на заболявания;
  • Щадящи животното практики на лечение;
  • Използване на образна диагностика и съвременна медицинска техника при диагностиката и лечението на пациентите.